Operació amb pacte de recompra a la vista

Explicación termino
Operació en la qual es fixa un període durant el qual el comprador té l'opció d'exigir la recompra dels valors pel venedor inicial en les condicions establertes en el moment de la contractació. Aquestes condicions se solen fixar en termes de rendibilitat interna, independentment de quan s’exerciti l'opció. Es tracta d'operacions poc freqüents, que normalment es contracten entre les gestores i els seus clients.