Obligació de l Estat

Explicación termino
Valor de deute públic emès per l'Estat amb cupó explícit anual, emès a un termini superior a cinc anys.