Necessitat d endeutament

Explicación termino
(Amb signe negatiu es denomina Capacitat d'endeutament)

En Comptabilitat de caixa reflecteix l'apel·lació neta de l'Estat a recursos financers aliens per a la satisfacció de les exigències derivades de les seves operacions no financeres (l’anomenat “dèficit de caixa”) i de la variació neta dels seus actius financers.