Mercat a termini

Explicación termino
Mercat en el qual es negocien compravendes d'actius amb liquidació futura, a un preu fixat en el moment de la contractació de l'operació. A diferència del mercat de futurs, no hi ha una càmera de compensació que s'interposi entre les parts ni els terminis estan normalitzats.