Mercat primari

Explicación termino
És el mercat d'emissió, en el qual els valors són oferts als inversors per primera vegada; per tant, és un mercat en què els compradors (denominats subscriptors en el cas del Deute públic) adquireixen valors a l'emissor d'aquests.