Mercat derivat

Explicación termino
Mercat organitzat en el qual es negocien productes derivats d'un actiu subjacent, amb liquidació ajornada i característiques normalitzades.