Mercat d opcions

Explicación termino
Mercat derivat en el qual es negocia un contracte amb liquidació ajornada que atorga al comprador el dret, però no l'obligació, a la compra (opció de compra) o venda (opció de venda) de l'actiu subjacent, a un preu pactat en contractar l'operació, a canvi de pagar (en el cas de la compra) o rebre (en el cas de la venda) una prima.