MERCAT CEC

Explicación termino
Àmbit de negociació on els participants, negociants de deute, fonamentalment creadors de mercat, cotitzen els preus de compra i venda en ferm, ja sigui directament, o a través d'un conjunt de mediadors especialitzats de deute anotat. En aquest mercat electrònic es mostren els millors preus de compra i de venda per a les referències cotitzades. Les operacions es duen a terme sense coneixement de la contrapartida de l'operació.