Mediadors del mercat

Explicación termino
Agents l'activitat dels quals consisteix en la posada en contacte i l’assessorament dels membres del mercat de Deute públic, sense que la seva mediació suposi una interposició en l'operació. Hi ha un grup de mediadors, que coincideix amb el de mediadors del Servei de Liquidació del Banc d'Espanya, que duu a terme la seva labor en el segon graó del mercat, mentre que un subgrup de l'anterior serveix la negociació en el mercat cec. Els mediadors també són denominats “brokers”.