Liquiditat

Explicación termino
Característica d'un actiu financer que es refereix a la facilitat amb què pot ser transmès en el mercat secundari; per tant, l'elevada liquiditat dels valors és una dada fonamental per a l'inversor que prevegi vendre abans de venciment. En general, la liquiditat dels valors és més gran com més gran sigui el volum emès, més eficient sigui el sistema de compensació i liquidació (és a dir, el sistema d'execució de les operacions contractades), menors els costos d’execució d'operacions, i menys rellevants les traves, legals o fiscals, per dur-les a terme.