Normas Tramitadas

Ordenes Ministeriales

 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats d'emissió de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant una operació de venda simple.
 • per la qual es fan públics els resultats d'emissió de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant una operació de venda simple.
 • per la qual es disposa l'emissió dels primers trams de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant el procediment de venda simple.
 • per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de las Obligaciones del Estado a quinze anys que s’emeten en el mes de març de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2019 i gener de 2020, i s'autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l'Estat.
 • per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació que s’emeten al mes de setembre de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es modifica l’Ordre EIC/1300/2017, de 27 de desembre, per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l’any 2018 i gener de 2019 i s’autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l’Estat.
 • per la qual es fan públics els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s’emeten al mes de juliol de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s’emeten al mes de febrer de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a trenta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s’emeten en el mes de gener de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l’any 2018 i gener de 2019 i s’autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l’Estat.
 • per la qual es modifica l’Ordre EIC/36/2017, de 24 de gener, per la qual es disposa la creació de la Deuda del Estado durant l’any 2017 i gener de 2018 i s’autoritzen les operacions de gestió de la tresoreria de l’Estat.
 • per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s’emeten en el mes de juliol de 2017 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l’emissió d’Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de las Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació que s’emeten en el mes de maig de 2017 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de las Obligaciones del Estado a quinze anys que s’emeten en el mes de març de 2017 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2017 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2017 i gener de 2018, i s'autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l'Estat.
 • de 24 de gener, per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juliol de 2016 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a cinquanta anys que s'emeten el mes de maig de 2016 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a cinquanta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats d'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s'emeten el mes de març de 2016 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a trenta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2016 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2016 i gener de 2017 i s'autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l'Estat.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2015 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats d'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació que s'emeten el mes de març de 2015 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a quinze anys que s'emeten el mes de febrer de 2015 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2015 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d' Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2015 i gener de 2016
 • per la qual es publiquen els resultats d'emissió i es completen les característiques dels Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació de la zona euro que s'emeten al mes d'octubre de 2014 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió de Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, mitjançant el procés de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a cinquanta anys que s'emeten el mes de setembre de 2014 mitjançant el procediment de venda simple.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a cinquanta anys- mitjançant el procediment de venda simple.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2014 mitjançant el procediment de sindicació i de l'amortització per bescanvi voluntari de determinats Bonos del Estado.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació i l'amortització per bescanvi voluntari de determinades emissions de Bonos del Estado.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació de la zona euro que s'emeten el mes de maig de 2014 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual s'adopten exempcions d'aplicació fins a l'1 de febrer de 2016, sobre determinats requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2014 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2014 i gener de 2015 i es recullen les Clàusules d'Acció Col•lectiva normalitzades.
 • per la qual es desenvolupa l'article 86.2 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s'emeten el mes d'octubre de 2013 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s'emeten el mes d'octubre de 2013 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a quinze anys que s'emeten el mes de juliol de 2013 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de maig de 2013 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es modifica l'Ordre ECO/6 97/2004, d'11 de març, sobre la Central d'Informació de Riscos.
 • per la qual es determinen el contingut i l'estructura de l'informe anual de govern corporatiu, de l'informe anual sobre remuneracions i d'altres instruments d'informació de les societats anònimes cotitzades, de les caixes d'estalvis i d'altres entitats que emeten valors admesos a negociació en mercats oficials de valors
 • per la qual es modifica la part II de l'annex I de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2013 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2013 i gener de 2014 i es recullen les Clàusules d'Acció Col•lectiva normalitzades.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banco de España, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
 • Projecte Ordre ECC/1762/2012, de 3 d’agost, per la qual es desenvolupa l’article 5 del Reial decret-llei 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del sector financer, en matèria de remuneracions a les entitats que rebin suport financer públic per al seu sanejament o reestructuració).
 • de transparencia i protecció del client de serveis bancaris.
 • de transparencia i protecció del client de serveis bancaris.
 • per la qual es modifica l'Ordre de 27 de desembre de 1991, de desenvolupament del Reial decret 1816/1991, de 20 de desembre, sobre transaccions econòmiques amb l'exterior
 • per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de las Obligaciones del Estado a 15 anys que s’emeten en el mes de març de 2011 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2011 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2012 i gener de 2013 i es deleguen determinades facultats en el Secretari General del Tresor i Política Financera.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l'any 2011 i gener de 2012 i es deleguen determinades facultats en la Directora General del Tresor i Política Financera
 • per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juliol de 2010 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • sobre transparència de les condicions i dels requisits d’informació aplicables als serveis de pagament
 • sobre la transparència de les condicions i els requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.
 • per la qual es despleguen els articles 71 i 76 del Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes-tipus.
 • per la qual es despleguen els articles 71 i 76 del Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes -tipus.
 • de regulació i control de la publicitat de serveis i productes d'inversió.
 • de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris.
 • per la qual es fan públics els resultats d'emissió i es completen les característiques dels Bonos del Estado a cinc anys, a tipus d'interès variable, que s'emeten el mes de març de 2010 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió de Bonos del Estado a cinc anys a tipus d'interès variable mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es fan públics els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a quinze anys que s'emeten el mes de febrer de 2010 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2010 i gener de 2011 i es deleguen determinades facultats a la directora general de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
 • per la qual es fan públics els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2010 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual s'estableixen les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvi.
 • per la qual es fan públics els resultats d'emissió i es completen les característiques dels Bonos del Estado a tipus d'interès variable a tres anys que s'emeten el mes de juliol de 2009 mitjançant el procediment de sindicació.
 • per la qual es disposa l'emissió de Bonos del Estado a tres anys a tipus d'interès variable mitjançant el procediment de sindicació.
 • sobre normes especials per a l’elaboració, documentació i presentació de la informació comptable de les societats de garantia recíproca .
 • per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2009 i gener de 2010 i es deleguen determinades facultats a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
 • per la qual es desenvolupa l'article 1 del Reial decret llei 7/2008, de 13 d'octubre, de mesures urgents en matèria economicofinancera en relació amb el Pla d'acció concertada dels països de la zona euro.
 • per la qual es desenvolupa l'article 1 del Reial decret llei 7/2008, de 13 d'octubre, de mesures urgents en matèria economicofinancera en relació amb el Pla d'acció concertada dels països de la zona euro.
 • por la que se desarrolla el Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.
 • per la qual es modifiquen l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 26 de juliol de 1989, per la qual es desenvolupa l'article 86 de la Llei del mercat de valors i l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 24 de setembre de 1993, sobre fons i societats d'inversió immobiliària, per tal d'habilitar la Comissió Nacional del Mercat de Valors per desenvolupar determinats aspectes en l'àmbit comptable d'entitats supervisades i en el de càlcul de coeficients i límits de les institucions d'inversió collectiva.
 • per la qual es modifica l'Ordre ECO/805/2003, del 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres.(275 kb)
 • Sobre els Convenis de Promoció de Fons de Titulització d’Actius per afavorir el finançament empresarial. (B.O.E. 12.01.07).(128 kb).
 • (B.O.E. 19.01.07).(36 kb).
 • Per la qual es modifica l'article 4.2 del reglament de MFAO, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, SA. (BOE 4 d'agost de 2006, pàgines 29.363 a 29.379, ambdues incloses).(1462 Kb).
 • Per la qual es desenvolupen les disposicions del reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, reguladora de les institucions d’inversió col·lectiva, relatives a les institucions d’inversió col·lectiva d’inversió lliure i les institucions d’inversió col·lectiva d’institucions d’inversió col·lectiva d’inversió lliure i per la qual s’habilita la Comissió Nacional del Mercat de Valors per dictar diverses disposicions. (BOE 26 d’abril del 2006, pàgines 15.969 a 15.971. ambdues incloses. (86 Kb).
 • Pola que se desenvolven as especialidades aplicábeis aos mercados secundarios oficiais de instrumentos financeiros derivados sobre enerxía (B.O.E. 15.4.06). (48 kb).
 • De modificació de l'Ordre EHA/3923/2004, de 22 d'octubre, de delegació de competències en l'àrea d'Economia, publicada al BOE de 2 de març de 2006, pàgina 8569.(44kb)
 • per la qual es desenvolupa l'article 27.4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors (publicada en el BOE de 1611-2005, pàgines 37456 i 37457). (65 kB).
 • De determinació de drets de crèdit futurs susceptibles d'incorporació a fons de titulització d'actius i d'habilitació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors per dictar regles específiques en matèria de comptabilitat i obligacions d'informació aplicables als fons de titulització d'actius i les seves societats gestores. (publicada en el BOE de 16 de novembre de 2005, pàgines 37454 i 37456, ambdues incloses)
 • Sobre la Central d'Informació de Riscos (BOE del 18 de març de 2004, pàgines 12087 i 12088). (27KB).
 • Per la qual es regulen determinats aspectes dels préstecs de valors a què es refereix l'article 36.7 de la Llei 24/1988, del 28 de juliol, del Mercat de Valors. (BOE del 26 de març de 2004, pàgines 13085 a 13087, ambdues incloses). (4KB).
 • Sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres (BOE del 24 de març de 2004, pàgines 12683 a 12688, ambdues incloses). (50KB).
 • Per la qual es determina la condició d'entitat declarant la Central d'Informació de Riscos del Banco de España per a la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (BOE del 18 de març de 2004, pàgines 12169 i 12170). (48KB).
 • Per la qual es modifica l'Ordre del 28 de desembre de 2001 sobre els Convenis de Promoció de Fons de Titulització d'Actius per afavorir el finançament empresarial. (BOE núm. 108 del 6 maig de 2003. Pàgines 17156 a 17158, ambdues incloses). (34 KB).
 • Sobre transparència dels preus dels serveis bancaris prestats mitjançant caixers automàtics. (publicada en el BOE núm. 103 del 30.04.03). Pàgines 16590 a 16592, ambdues incloses. (30kb).
 • Per la qual s’autoritza el Sistema Nacional de Compensació Electrònica, per a la transmissió de sol·licituds de traspassos, per a la transferència d’efectiu i per a la transmissió d’informació entre les entitats intervinents en el procediment de traspàs entre institucions d’inversió col·lectiva (BOE núm. 104 d’1 de maig del 2003. Pàgina 16900). (32 kb).
 • Per la qual es modifica parcialment l'Ordre del 29 de desembre de 1992 sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les societats i agències de valors i els seus grups. (B.O.E. núm 15, del 17.01.03) (pàgines 2220 a 2222, ambdues incloses. (214 Kb).
 • Per la qual es modifica parcialment l'Ordre del 30 de desembre de 1992 sobre normes de solvència de les entitats de crèdit. (B.O.E. núm 15, del 17.01.03) (pàgines 2219 a 2220, ambdues incloses) (147 Kb).
 • Per la qual es desenvolupen les especialitats aplicables als mercats secundaris oficials de futurs i opcions sobre l'oli d'oliva. (B.O.E. del 19.12.02, pàg. 44671 a 44674) (37 Kb).
 • Per la qual s'estableixen les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments Bancaris (B.O.E. del 20.02.02, pàgina 6800 i 6801).
 • Per la qual s'estableixen les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvis (B.O.E. del 20.02.02, pàgina 6800).
 • Per la qual s'estableixen les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits en Cooperatives de Crèdit (B.O.E. del 20.02.02, pàgina 6800).
 • Per la qual s'estableixen les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits en les Caixes d'Estalvis. (B.O.E. 30.01.02), pàgina 3692.
 • Sobre els Convenis de Promoció de Fons de Titulització d'Actius per afavorir el finançament empresarial. (B.O.E. 1.02.02), pàgines 4141,4142 i 4143.
 • Per la qual s’habilita la Comissió Nacional del Mercat de Valors per dictar les disposicions de desenvolupament del Reial decret 948/2001, de 3 d’agost, sobre sistemes d’indemnització dels inversors. (BOE 23.11.01, pàgina 43057) .
 • Sobre distribució anticipada de bitllets i monedes denominats en euros. (B.O.E. 21.07.01), pàgines 26606 i 26607. (84 Kb).
 • Per la qual s'estableixen els procediments aplicables per a les declaracions d'inversions exteriors i la seva liquidació, així com els procediments per a la presentació de memòries anuals i d'expedients d'autorització. (B.O.E. 05.06.01).
 • De desenvolupament de la Llei 9/1999, del 12 d'abril, per la qual es regula el règim jurídic de les transferències entre Estats membres de la Unió Europea, així com altres disposicions en matèria de gestió de transferències en general. (B.O.E. del 25 de novembre de 2000).
 • De la delegació de competències a favor de diversos òrgans del Departament. (B.O.E. 11.10.00).
 • Per la qual es desenvolupen les obligacions de comunicació d'operacions al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals en compliment de l'article 7.2 del Reial Decret 925/1995 (B.O.E. 12.08.00).
 • Per la qual es modifica l'Ordre del 29 de desembre de 1992, sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les societats i agències de valors i els seus grups i l'Ordre del 30 de desembre de 1992, sobre normes de solvència de les entitats de crèdit. (B.O.E. 26.04.00). (223 KB).
 • Sobre inversions de les Institucions d'Inversió Col·lectiva en valors negociats en el Mercat de Valors Llatinoamericans. (B.O.E. 17.03.00). (75 KB).
 • Per la qual es crea un segment especial de negociació en les Borses de Valors anomenat "nou mercat" i es modifiquien els requeriments d'admissió a Borsa. (B.O.E. 30.12.99). (151 KB).
 • Sobre fórmula de càlcul del tipus d'interès del Mercat Interbancari a un any (MIBOR). (B.O.E. 4.12.99). (157 KB).
 • De desenvolupament del codi general de conducta i normes d’actuació en la gestió de carteres d’inversió (BOE 16.10.99). (235 KB)
 • De delegació de competència per celebrar convenis de col·laboració entre el Ministeri d’Economia i Hisenda i les entitats de crèdit previstos en l’Ordre de 28 de maig de 1999 sobre convenis de promoció de Fons de Titulització d’Actius per afavorir el finançament empresarial. (BOE 8.10.99). (68 KB )
 • Per la qual es modifica parcialment l’Ordre de 7 de juny de 1990, sobre convenis de col·laboració relatius a Fons d’Inversió en Deute de l’Estat. (BOE 4.6.99). (552 KB) .
 • Per la qual es desenvolupa l'article 25 de la Llei 24/1988, del 28 de juliol, del mercat de valors. (B.O.E. 4.6.99). (238 KB).
 • Sobre la unitat de compte en les obligacions d'informació dels organismes rectors dels mercats de valors i de les institucions d'inversió col·lectiva i sobre l'expressió en euros de determinats requeriments relatius al sistema de crèdit en operacions bursàtils de comptat i a les operacions bursàtils especials. (B.O.E. 30.12.98). (157 KB).
 • Per la qual es modifica la del 28 de maig de 1998, per la qual s'aprova la Instrucció que conté les normes generals que han de regir el desenvolupament de les oposicions lliures per ingrés en el Cos de Corredors de Comerç. (B.O.E. 12.10.98). (73 KB).
 • Sobre causes d'actualització de fullets informatius i sobre l'informe trimestral reduït dels fons d'inversió mobiliària i fons d'inversió en actius del mercat monetari (FIM y FIAMM). (B.O.E. 7.10.98). (222 KB).
 • Per la qual es modifica l'Ordre del 25 de maig de 1991, sobre sistema de crèdit en operacions bursàtils de comptat. (B.O.E. 5.10.98). (32 KB).
 • Per la qual es desenvolupen determinats aspectes del Reglament per al règim interior dels Col·legis Oficials de Corredors de Comerç, del seu Consell General i regulant l'exercici del càrrec de Corredor Col·legiat de Comerç. (B.O.E. 9.6.98). (289 KB).
 • Sobre els convenis de promoció de Fons de Titulització d’Actius per afavorir el finançament empresarial. (BOE 4.6.99). (235 KB) .
 • Per la qual s'aprova la Instrucció que conté les normes generals que han de regir el desenvolupament de les oposicions lliures per a l'ingrés en el Cos de Corredors de Comerç. (B.O.E. 5.6.98). (1,154 KB).
 • Per la qual es modifica l'Ordre del 12 de juliol de 1993, sobre fullets informatius i altres desenvolupaments del Reial Decret 291/1992, del 27 de març, sobre emissions i ofertes públiques de venda de valors. (B.O.E. 1.5.98). (65 KB).
 • Sobre normes especials per a l'elaboració, documentació i presentació de la informació comptable de les societats de garantia recíproca. (B.O.E. 18.2.98. Correcció d'errors B.O.E. 20.4.98). (954 KB).
 • Per la qual es disposa la dissolució del Col·legi de Corredors de Comerç de Reus. (B.O.E. 7.3.97).(164 KB).
 • Per la qual es modifica l'Ordre Ministerial del 20 de desembre de 1990, per la qual es desenvolupa parcialment el Reglament de la Llei 46/1984, del 26 de desembre, reguladora de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, habilitant la Comissió Nacional del Mercat de Valors per dictar disposicions en matèria d'informació i normes comptables de les Institucions d'Inversió Col·lectiva. (B.O.E. 8.11.97). (131 KB).
 • Sobre variació del requeriment d'admissió a negociació en Borsa de Valors previst en l'article 32.1.c) del Reglament de Borses de Comerç aprovat per Decret 1506/1967, del 30 de juny. (B.O.E. 21.6.97). (62 KB)
 • De delegació de la competència d'autorització d'Institucions d'Inversió Col·lectiva. (B.O.E. 6.5.97). (100 KB).
 • Per la qual es modifica l'Ordre del 31 de març del 1989, por la qual es faculta el Banco de España per establir i modificar les normes comptables de les entitats de crèdit. (B.O.E. 19.4.97). (180 KB).
 • Per la qual es redueixen les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits en els Bancs. (B.O.E. 15.2.97). (95 KB).
 • Per la qual es determina la informació a presentar a l'organisme competent per a la vigilància prudencial dels grups mixtes no consolidables d'entitats financeres i s'introdueixen algunes modificacions en les Ordres del 29 i 30 de desembre de 1992. (B.O.E. 14.12.96). (141 KB).
 • Per la qual es modifica parcialment l'Ordre del 29 de desembre de 1992, sobre recursos propis i supervisió en base consolidada de les Societats i Agències de Valors i els seus grups, en matèria de ponderació dels elements de risc. (B.O.E. 30.7.96). (190 KB).
 • Per la qual es modifica parcialment l'Ordre del 30 de desembre de 1992 sobre normes de solvència de les entitats de crèdit en matèria de ponderació dels elements de risc. (B.O.E. 30.7.96). (102 kb).