Skip to main content

Interès

Explicación termino
Retribució, generalment expressada en tant per cent anual, que es rep per una inversió. Pot entendre's en dos sentits:1.-Interès nominal: propi dels valors amb rendiment explícit. És un concepte equivalent al de cupó.

2.-Interès efectiu: aquell que iguala capital invertit amb el valor actualitzat de tots els cobraments que es percebran amb aquesta inversió en el futur. Aquesta és, per tant, la millor mesura de la rendibilitat d'un valor en el moment en què s'adquireix.