IBERCLEAR

Explicación termino
És la Societat de Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de valors. Constituïda per l’SCLV i el Banc d'Espanya que, després de l'aprovació de la Llei de mesures de reforma del sistema financer, unifica la gestió dels sistemes de registre, compensació i liquidació de valors d'àmbit nacional. Amb anterioritat a aquesta Llei, l’SCLV s'encarregavadel registre, la compensació i la liquidació d'AIAF Mercat de Renda Fixa i dels mercats borsaris, mentre que el Banc d'Espanya gestionava, per compte del Tresor, la Central d'Anotacions del Mercat de Deute Públic (CADE).