Fungibilitat

Explicación termino
Propietat d'un conjunt de valors que els fa plenament equivalents entre si a efectes legals.