Emissió

Explicación termino
Operació per la qual es crea i es posa en circulació un títol-valor.