Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 30 ANYS
Informació O 1,90%
Data de la subhasta 02/11/2023
Data de venciment 31/10/2052
Data de liquidació 07/11/2023
Nominal sol·licitat 2.296,42
Nominal adjudicat 1.666,25
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 361,09
Preu mínim acceptat 58,650
Tipus d’interès marginal 4,473
Preu mitjà ex-cupó 58,738
Reu mitjà 58,778
Tipus d’interès mitjà 4,465
Adjudicat al marginal 25,00
1er preu no admès 58,630
Volum peticions a aquest preu 15,00
Peticions no competitives 2.25
Efectiu sol·licitat 1.346,70
Efectiu adjudicat 979,06
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 211,92
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,38
Anterior tipus marginal 4,193