Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 10 ANYS
Informació O 0,70% (VR 8a 6m)
Data de la subhasta 02/11/2023
Data de venciment 30/04/2032
Data de liquidació 07/11/2023
Nominal sol·licitat 2.663,31
Nominal adjudicat 1.337,29
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 286,25
Preu mínim acceptat 79,190
Tipus d’interès marginal 3,589
Preu mitjà ex-cupó 79,233
Reu mitjà 79,603
Tipus d’interès mitjà 3,582
Adjudicat al marginal 200,00
1er preu no admès 79,180
Volum peticions a aquest preu 66,00
Peticions no competitives 2.22
Efectiu sol·licitat 2.117,23
Efectiu adjudicat 1.064,35
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 227,74
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,99
Anterior tipus marginal 3,598