Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 10 ANYS
Informació O 3,55%
Data de la subhasta 19/10/2023
Data de venciment 31/10/2033
Data de liquidació 24/10/2023
Nominal sol·licitat 3.578,68
Nominal adjudicat 1.668,66
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 359,65
Preu mínim acceptat 95,760
Tipus d’interès marginal 4,074
Preu mitjà ex-cupó 95,814
Reu mitjà 97,094
Tipus d’interès mitjà 4,067
Adjudicat al marginal 100,00
1er preu no admès 95,750
Volum peticions a aquest preu 100,00
Peticions no competitives 10.52
Efectiu sol·licitat 3.471,38
Efectiu adjudicat 1.619,88
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 349,01
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 2,14
Anterior tipus marginal 3,985