Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 15 ANYS
Informació O 1,00% BV (VR 18a 10m)
Data de la subhasta 05/10/2023
Data de venciment 30/07/2042
Data de liquidació 10/10/2023
Nominal sol·licitat 2.494,19
Nominal adjudicat 1.604,18
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 319,91
Preu mínim acceptat 56,330
Tipus d’interès marginal 4,486
Preu mitjà ex-cupó 56,393
Reu mitjà 56,593
Tipus d’interès mitjà 4,479
Adjudicat al marginal 25,00
1er preu no admès 56,320
Volum peticions a aquest preu 300,00
Peticions no competitives 1.15
Efectiu sol·licitat 1.407,87
Efectiu adjudicat 907,52
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 180,85
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,55
Anterior tipus marginal 3,812