Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 10 ANYS
Informació O 2,35% (VR 9a 10m)
Data de la subhasta 05/10/2023
Data de venciment 30/07/2033
Data de liquidació 10/10/2023
Nominal sol·licitat 2.999,46
Nominal adjudicat 1.288,44
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 278,65
Preu mínim acceptat 86,920
Tipus d’interès marginal 3,985
Preu mitjà ex-cupó 86,959
Reu mitjà 87,419
Tipus d’interès mitjà 3,980
Adjudicat al marginal 200,00
1er preu no admès 86,910
Volum peticions a aquest preu 376,00
Peticions no competitives 4.10
Efectiu sol·licitat 2.618,48
Efectiu adjudicat 1.126,10
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 243,49
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 2,33
Anterior tipus marginal 3,668