Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 30 ANYS
Informació O 1,90%
Data de la subhasta 07/09/2023
Data de venciment 31/10/2052
Data de liquidació 12/09/2023
Nominal sol·licitat 3.710,36
Nominal adjudicat 1.902,36
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 389.85
Preu mínim acceptat 61,830
Tipus d’interès marginal 4,193
Preu mitjà ex-cupó 61,903
Reu mitjà 63,543
Tipus d’interès mitjà 4,187
Adjudicat al marginal 35,00
1er preu no admès 61,810
Volum peticions a aquest preu 755,00
Peticions no competitives 1.28
Efectiu sol·licitat 2.351,69
Efectiu adjudicat 1.208,46
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 247.44
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,95
Anterior tipus marginal 3,985