Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 15 ANYS
Informació O 1,20% (VR 17a 6m)
Data de la subhasta 04/05/2023
Data de venciment 31/10/2040
Data de liquidació 09/05/2023
Nominal sol·licitat 2.236,64
Nominal adjudicat 1.771,64
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Preu mínim acceptat 67,520
Tipus d’interès marginal 3,770
Preu mitjà ex-cupó 67,714
Reu mitjà 68,334
Tipus d’interès mitjà 3,751
Adjudicat al marginal 100,00
1er preu no admès 67,500
Volum peticions a aquest preu 65,00
Peticions no competitives 0.74
Efectiu sol·licitat 1.525,39
Efectiu adjudicat 1.209,97
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,26
Anterior tipus marginal 3,812