Resultats últimes subhastas

Termini 12 MESOS
Data de la subhasta 16/09/2014
Data de venciment 18/09/2015
Data de liquidació 19/09/2014
Nominal sol·licitat 6,628.56
Nominal adjudicat 3,778.56
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 557.68
Preu mínim acceptat 99.770
Tipus d’interès marginal 0.228
Reu mitjà 99.779
Tipus d’interès mitjà 0.219
Adjudicat al marginal 275.00
1er preu no admès 99.769
Volum peticions a aquest preu 490.00
Peticions no competitives 23.05
Efectiu sol·licitat 6,612.75
Efectiu adjudicat 3,770.12
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 556.45
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1.75
Anterior tipus marginal 0.169