Resultats últimes subhastas

Termini 12 MESOS
Data de la subhasta 03/10/2023
Data de venciment 04/10/2024
Data de liquidació 06/10/2023
Nominal sol·licitat 6.340,45
Nominal adjudicat 3.535,20
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 728,22
Preu mínim acceptat 96,229
Tipus d’interès marginal 3,876
Reu mitjà 96,242
Tipus d’interès mitjà 3,862
Adjudicat al marginal 500,00
1er preu no admès 96,228
Volum peticions a aquest preu 350,00
Peticions no competitives 754.55
Efectiu sol·licitat 6.100,86
Efectiu adjudicat 3.402,09
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 700,76
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,79
Anterior tipus marginal 3,680