Resultats últimes subhastas

Termini 6 MESOS
Data de la subhasta 03/10/2023
Data de venciment 12/04/2024
Data de liquidació 06/10/2023
Nominal sol·licitat 2.818,01
Nominal adjudicat 1.037,64
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 27,25
Preu mínim acceptat 98,029
Tipus d’interès marginal 3,830
Reu mitjà 98,033
Tipus d’interès mitjà 3,823
Adjudicat al marginal 50,00
1er preu no admès 98,029
Volum peticions a aquest preu 30,00
Peticions no competitives 535.75
Efectiu sol·licitat 2.690,87
Efectiu adjudicat 1.017,22
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 26,71
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 2,72
Anterior tipus marginal 3,679