Resultats últimes subhastas

Termini 9 MESOS
Data de la subhasta 12/09/2023
Data de venciment 07/06/2024
Data de liquidació 15/09/2023
Nominal sol·licitat 3.428,35
Nominal adjudicat 1.763,01
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Preu mínim acceptat 97,313
Tipus d’interès marginal 3,737
Reu mitjà 97,322
Tipus d’interès mitjà 3,724
Adjudicat al marginal 200,00
1er preu no admès 97,313
Volum peticions a aquest preu 100,00
Peticions no competitives 289.05
Efectiu sol·licitat 3.335,95
Efectiu adjudicat 1.715,74
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,94
Anterior tipus marginal 3,700