Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS
Data de la subhasta 12/09/2023
Data de venciment 08/12/2023
Data de liquidació 15/09/2023
Nominal sol·licitat 2.231,40
Nominal adjudicat 550,25
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Preu mínim acceptat 99,193
Tipus d’interès marginal 3,490
Reu mitjà 99,201
Tipus d’interès mitjà 3,452
Adjudicat al marginal 125,01
1er preu no admès 99,192
Volum peticions a aquest preu 50,00
Peticions no competitives 230.45
Efectiu sol·licitat 2.213,17
Efectiu adjudicat 545,84
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 4,06
Anterior tipus marginal 3,535