Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 9 MESOS
Data de la subhasta 14/03/2023
Data de venciment 08/12/2023
Data de liquidació 17/03/2023
Nominal sol·licitat 4.350,83
Nominal adjudicat 1.300,00
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 255,14
Preu mínim acceptat 97,808
Tipus d’interès marginal 3,034
Reu mitjà 97,817
Tipus d’interès mitjà 3,021
Adjudicat al marginal 441,67
1er preu no admès 97,804
Volum peticions a aquest preu 100,00
Peticions no competitives 589.61
Efectiu sol·licitat 4.079,54
Efectiu adjudicat 1.271,57
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 249,54
Percentatge de prorrateig 55,200
Ràtio de cobertura 3,35
Anterior tipus marginal 2,973