Skip to main content

Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS
Data de la subhasta 17/01/2023
Data de venciment 14/04/2023
Data de liquidació 20/01/2023
Nominal sol·licitat 2.025,34
Nominal adjudicat 520,11
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 32,75
Preu mínim acceptat 99,490
Tipus d’interès marginal 2,198
Reu mitjà 99,494
Tipus d’interès mitjà 2,182
Adjudicat al marginal 50,30
1er preu no admès 99,490
Volum peticions a aquest preu 250,00
Peticions no competitives 45.84
Efectiu sol·licitat 2.014,77
Efectiu adjudicat 517,47
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 32,58
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 3,89
Anterior tipus marginal 1,645