Resultats últimes subhastas

Termini 5 ANYS
Informació O 0,80% (7A)
Data de la subhasta 19/10/2023
Data de venciment 30/07/2029
Data de liquidació 24/10/2023
Nominal sol·licitat 4.256,18
Nominal adjudicat 2.221,17
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 472,01
Preu mínim acceptat 85,260
Tipus d’interès marginal 3,683
Preu mitjà ex-cupó 85,280
Reu mitjà 85,470
Tipus d’interès mitjà 3,679
Adjudicat al marginal 1.100,00
1er preu no admès 85,250
Volum peticions a aquest preu 150,00
Peticions no competitives 2.00
Efectiu sol·licitat 3.635,01
Efectiu adjudicat 1.898,20
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 403,33
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,92
Anterior tipus marginal 3,343