Resultats últimes subhastas

Termini 3 ANYS
Informació O 2,15% (VR 2a)
Data de la subhasta 19/10/2023
Data de venciment 31/10/2025
Data de liquidació 24/10/2023
Nominal sol·licitat 2.755,99
Nominal adjudicat 1.025,75
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 217,41
Preu mínim acceptat 97,370
Tipus d’interès marginal 3,521
Preu mitjà ex-cupó 97,394
Reu mitjà 99,504
Tipus d’interès mitjà 3,508
Adjudicat al marginal 100,00
1er preu no admès 97,360
Volum peticions a aquest preu 200,00
Peticions no competitives 2.65
Efectiu sol·licitat 2.740,86
Efectiu adjudicat 1.020,60
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 216,27
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 2,69
Anterior tipus marginal 3,533