Resultats últimes subhastas

Termini 5 ANYS
Informació B 3,50%
Data de la subhasta 05/10/2023
Data de venciment 31/05/2029
Data de liquidació 10/10/2023
Nominal sol·licitat 6.144,64
Nominal adjudicat 3.549,57
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 761,08
Preu mínim acceptat 99,260
Tipus d’interès marginal 3,650
Preu mitjà ex-cupó 99,290
Reu mitjà 99,290
Tipus d’interès mitjà 3,644
Adjudicat al marginal 965,00
1er preu no admès 99,250
Volum peticions a aquest preu 215,00
Peticions no competitives 8.80
Efectiu sol·licitat 6.097,33
Efectiu adjudicat 3.523,88
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 755,45
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,73
Anterior tipus marginal 3,430