Resultats últimes subhastas

Termini 5 ANYS
Informació O 0,00% (VR 4a 4m)
Data de la subhasta 21/09/2023
Data de venciment 31/01/2028
Data de liquidació 26/09/2023
Nominal sol·licitat 4.368,48
Nominal adjudicat 1.983,47
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Preu mínim acceptat 86,360
Tipus d’interès marginal 3,430
Preu mitjà ex-cupó 86,374
Reu mitjà 86.374
Tipus d’interès mitjà 3,426
Adjudicat al marginal 725,00
1er preu no admès 86,350
Volum peticions a aquest preu 475,00
Peticions no competitives 2.44
Efectiu sol·licitat 3.770,74
Efectiu adjudicat 1.713,08
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 2,20
Anterior tipus marginal 2,937