Resultats últimes subhastas

Termini 3 ANYS
Informació B 2,80%
Data de la subhasta 21/09/2023
Data de venciment 31/05/2026
Data de liquidació 26/09/2023
Nominal sol·licitat 4.277,79
Nominal adjudicat 2.587,66
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 243,79
Preu mínim acceptat 98,140
Tipus d’interès marginal 3,533
Preu mitjà ex-cupó 98,154
Reu mitjà 99.054
Tipus d’interès mitjà 3,527
Adjudicat al marginal 650,00
1er preu no admès 98,130
Volum peticions a aquest preu 525,00
Peticions no competitives 11.83
Efectiu sol·licitat 4.236,08
Efectiu adjudicat 2.563,06
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 241,44
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,65
Anterior tipus marginal 3,310