Resultats últimes subhastas

Termini 3 ANYS
Informació O 1,30% (VR 3a 2m)
Data de la subhasta 07/09/2023
Data de venciment 31/10/2026
Data de liquidació 12/09/2023
Nominal sol·licitat 3.468,22
Nominal adjudicat 1.944,21
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 386.62
Preu mínim acceptat 94,070
Tipus d’interès marginal 3,315
Preu mitjà ex-cupó 94,100
Reu mitjà 95,230
Tipus d’interès mitjà 3,304
Adjudicat al marginal 300,00
1er preu no admès 94,060
Volum peticions a aquest preu 185,00
Peticions no competitives 3.14
Efectiu sol·licitat 3.301,07
Efectiu adjudicat 1.851,30
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 368.06
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,78
Anterior tipus marginal 3,251