Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)
5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació B €i 0,15% O€i 1,00% (VR 8a 5m) O€i 0,70%
Data de la subhasta 05/11/2020 07/07/2022 04/08/2022
Data de venciment 30/11/2023 30/11/2030 30/11/2033
Data de liquidació 10/11/2020 12/07/2022 09/08/2022
Nominal sol·licitat 1.115,91 1.120,07 1.027,16
Nominal adjudicat 470,00 470,07 582,00
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 64,95 43,09 120,77
Preu mínim acceptat 103,520 108,210 109,060
Tipus d’interès marginal -0,978 0,020 -0,096
Preu mitjà ex-cupó 103,572 108,368 109,256
Reu mitjà 106,204 125,039 124,753
Tipus d’interès mitjà -0,995 0,002 -0,112
Adjudicat al marginal 60,00 15,00 25,00
1er preu no admès 103,510 108,200 109,030
Volum peticions a aquest preu 35,00 115,00 10,00
Peticions no competitives No aceptadas (0,91) 0,07 No aceptadas (0,12)
Efectiu sol·licitat 1.182,40 1.397,16 1.277,30
Efectiu adjudicat 499,08 587,48 725,66
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 68,94 53,80 150,39
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 2,37 2,38 1,76
Anterior tipus marginal -0,546 -1.311 -0,437