Resultats últimes subhastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)

5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació O€i 0,65% (VR 4a 7m) O€i 1,00% (VR 7a 10m) O€i 0,70%
Data de la subhasta 04/05/2023 02/02/2023 01/06/2023
Data de venciment 30/11/2027 30/11/2030 30/11/2033
Data de liquidació 09/05/2023 07/02/2023 06/06/2023
Nominal sol·licitat 1.124,26 1.080,39 924,25
Nominal adjudicat 559,26 505,38 514,21
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 92,80 106,331 [1]
Preu mínim acceptat 99,910 100,850 95,660
Tipus d’interès marginal 0,671 0,886 1,141
Preu mitjà ex-cupó 99,992 100,919 95,753
Reu mitjà 120,906 121,534 115,054
Tipus d’interès mitjà 0,652 0,876 1,131
Adjudicat al marginal 10,00 70,00 59,00
1er preu no admès 99,900 100,830 95,650
Volum peticions a aquest preu 35,00 25,00 25,00
Peticions no competitives 0.26 0.36 0.21
Efectiu sol·licitat 1.356,97 1.309,32 1.061,08
Efectiu adjudicat 676,06 614,06 591,47
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 112,11 129,140 [1]
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 2,01 2,14 1,80
Anterior tipus marginal -0.945 0,601 1,065