Otra Normativa

 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado indexades a la inflació, amb venciment del 30 novembre 2048, 30 de novembre de 2049 i 30 de novembre de 2050, durant el període actual d’interès.
 • 09/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 9 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposa un emissió de Bonos del Estado al mes d'octubre de 2020 i es convoca la subhasta corresponent.
 • 25/09/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 de setembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 23/09/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 23 de setembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2020, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 11/09/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 11 de setembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes. Correcció d'errors de la Resolució de 11 de setembre de 2020 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 28/08/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 d’agost de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 31/07/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 10/07/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 10 de juliol de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de juny de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.