Otra Normativa

 • 30/04/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 d’abril de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 16/04/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 16 d'abril de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 15/04/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/355/2021, de 14 d’abril, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de las Obligaciones del Estado a quinze anys que s’emeten en el mes d’abril de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 14/04/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/352/2021, de 13 d’abril, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 31/03/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 31 de març de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 29/03/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 24 de març de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2021, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 12/03/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 12 de març de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes. Correcció d'errors de la Resolució de 12 de març de 2021 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/02/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 12/02/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 12 de febrer de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 10/02/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/113/2021, de 10 de febrer, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a cinquanta anys que s'emeten el mes de febrer de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.