Otra Normativa

 • 30/07/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 de juliol de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 09/07/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 9 de juliol de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/06/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l‘any 2021.
 • 25/06/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 de juny de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 24/06/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 24 de juny de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2021, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 23/06/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/659/2021, de 23 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 22/06/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/645/2021, de 22 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 11/06/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 11 de juny de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 28/05/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 de maig de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 14/05/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 14 de maig de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.