Otra Normativa

 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2023, durant el període actual d’interès.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable en la data de venciment i a el pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2021, durant el període actual d’interès.
 • 15/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes. Correcció d’error de la Resolució de 15 d'octubre de 2021 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 01/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 1 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'octubre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 27/09/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 22 de setembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , per la qual es publica el tipus d'interès efectiu anual per al quart trimestre natural de l'any 2021, a l'efecte de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 10/09/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 10 de setembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 09/09/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/939/2021, de 8 de setembre, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a vint anys que s'emeten el mes de setembre de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 08/09/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/937/2021, de 7 de setembre, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a vint anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 27/08/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 d’agost de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.