Otra Normativa

 • 30/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l‘any 2022.
 • 27/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 16 de desembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2022, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 09/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 9 de desembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es cancel·la la segona subhasta de Bonos y Obligaciones del Estado prevista per al mes de desembre de 2021.
 • 26/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de novembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 12/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 29/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado indexades a la inflació, amb venciment del 30 novembre 2048, 30 de novembre de 2049 i 30 de novembre de 2050, durant el període actual d’interès.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2033, durant el període actual d’interès.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a quinze anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2030, durant el període actual d’interès.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 d'octubre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2027, durant el període actual d’interès.