Otra Normativa

 • 11/02/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 11 de febrer de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 10/02/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/88/2022, de10 de febrer, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s’emeten al mes de febrer de 2022 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 09/02/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/84/2022, de 9 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a trenta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 28/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 de gener de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 25/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 24 de gener de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2022 i el mes de gener de 2023.
 • 24/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 de gener de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2022 i el mes de gener de 2023, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • 14/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 14 de gener de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 13/01/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/6/2022, de 12 de gener, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2022 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 12/01/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/3/2022, de 11 de gener, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 30/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2022 i es convoquen les corresponents subhastes.