Otra Normativa

 • 13/01/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/13/2021, de 13 de gener, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 30/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes Resolució de 5 de gener de 2021 per la qual es corregeixen errors en la de 30 de desembre de 2020, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 29/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l‘any 2021.
 • 23/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2021, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 04/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 4 de desembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 13/11/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 13 de novembre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 30 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2021, durant el període actual d’interès.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran els Bonos del Estado a cinc anys indexats a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2023, durant el període actual d’interès.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fixa el coeficient d’indexació aplicable al pagament del cupó i el cupó resultant, que produiran les Obligaciones del Estado a deu anys indexades a la inflació, amb venciment del 30 de novembre de 2024, durant el període actual d’interès.