Otra Normativa

 • 28/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 de març de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’abril de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 27/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 23 de març de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2018, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 09/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 9 de març de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 28/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de febrer de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es fixa el tipus d’interès que reportaran els Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipus d’interès variable, venciment el 31 de maig de 2018 durant el proper període d’interès.
 • 23/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 23 de febrer de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 22/02/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre EIC/167/2018, de 21 de febrer, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s’emeten al mes de febrer de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 21/02/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre EIC/145/2018, de 20 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a trenta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 09/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 9 de febrer de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/01/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de gener de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2018 y se convocan las correspondientes subastas.
 • 24/01/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre EIC/40/2018, de 24 de gener, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s’emeten en el mes de gener de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.