Otra Normativa

 • 12/03/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 12 de març de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes. Correcció d'errors de la Resolució de 12 de març de 2021 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/02/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 12/02/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 12 de febrer de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 10/02/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/113/2021, de 10 de febrer, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a cinquanta anys que s'emeten el mes de febrer de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 09/02/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/109/2021, de 9 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a cinquanta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 29/01/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 26/01/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 25 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2021 i el mes de gener de 2022.
 • 25/01/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 22 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2021 i el mes de gener de 2022, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • 15/01/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de gener de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2021 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 14/01/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/17/2021, de 14 de gener, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2021 mitjançant el procediment de sindicació.