Otra Normativa

 • 04/09/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/909/2018, de 3 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre EIC/1300/2017, de 27 de desembre, per la qual es disposa la creació de Deuda del Estado durant l’any 2018 i gener de 2019 i s’autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l’Estat.
 • 31/08/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 31 d’agost de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de setembre de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 27/07/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de juliol de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d’agost de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 13/07/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 13 de juliol de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 29/06/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de juny de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juliol de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 28/06/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/684/2018, de 27 de juny, per la qual es fan públics els resultats d’emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s’emeten al mes de juliol de 2018 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 27/06/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l‘any 2018.
 • 27/06/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus d’interès efectiu anual per al tercer trimestre natural de l’any 2018, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 27/06/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/679/2018, de 26 de juny, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 15/06/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de juny de 2018, de la Dirección General del Tesoro, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2018 i es convoquen les corresponents subhastes.