Otra Normativa

 • 01/02/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 1 de febrer de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 24/01/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 23 de gener de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2019 i el mes de gener de 2020.
 • 24/01/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/43/2019, de 23 de gener, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 23/01/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 22 de gener de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2019 i el mes de gener de 2020, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • 23/01/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/39/2019, de 22 de gener, per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 22/01/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/27/2019, de 21 de gener, per la qual es disposa la creació de Deute de l'Estat durant l'any 2019 i gener de 2020, i s'autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l'Estat.
 • 11/01/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 11 de gener de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 28/12/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 26/12/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 19 de desembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora que s'aplica a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2019.
 • 26/12/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 19 de desembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2019, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.