Otra Normativa

 • 28/03/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de març de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es fa públic el tipus d’interès efectiu anual per al segon trimestre natural de l’any 2019, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 15/03/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de març de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 01/03/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 1 de març de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de març de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 28/02/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/203/2019, de 27 de febrer, per la qual es publiquen els resultats d’emissió i es completen les característiques de las Obligaciones del Estado a quinze anys que s’emeten en el mes de març de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 27/02/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/194/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a quinze anys mitjançant el procediment de sindicació
 • 15/02/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de febrer de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 01/02/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 1 de febrer de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes
 • 24/01/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 23 de gener de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2019 i el mes de gener de 2020.
 • 24/01/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/43/2019, de 23 de gener, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 23/01/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 22 de gener de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2019 i el mes de gener de 2020, i se'n convoquen les subhastes corresponents.