Otra Normativa

 • 14/06/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/646/2019, de 25 de juny, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de juny de 2019 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 13/06/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/643/2019, de 12 de juny, per la qual es disposa l'emissió d'Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 10/06/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Correcció d’errades a l'Ordre ECE/615/2019, de 5 de juny, per la qual es publiquen els resultats d'emissió de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant una operació de venda simple.
 • 06/06/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/615/2019, de 5 de juny, per la qual es fan públics els resultats d'emissió de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant una operació de venda simple.
 • 05/06/2019 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ECE/600/2019, de 4 de juny, per la qual es disposa l'emissió dels primers trams de tres noves referències d’Obligaciones del Estado indexades a la inflació europea amb venciment el 2048, el 2049 i el 2050 respectivament, mitjançant el procediment de venda simple.
 • 31/05/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 31 de maig de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de juny de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 17/05/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 17 de maig de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 03/05/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 3 de maig de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de maig de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 05/04/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 5 d'abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 29/03/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de març de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes d'abril de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.