Otra Normativa

 • 27/02/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/170/2020, de 26 de febrer, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a trenta anys que s'emeten el mes de març de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 26/02/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/168/2020, de 25 de febrer, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a trenta anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 14/02/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 14 de febrer de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 03/02/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 3 de febrer de 2020,, per la qual es corregeixen errors en la de 31 de gener de 2020, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 31/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 31 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de febrer de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 23/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 22 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2020 i el mes de gener de 2021.
 • 22/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2020 i el mes de gener de 2021, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • 17/01/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/17/2020, de 16 de gener,, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 17/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 17 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 16/01/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/7/2020, de 14 de gener,, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.