Otra Normativa

 • 23/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 22 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es publica el calendari de subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado per a l'any 2020 i el mes de gener de 2021.
 • 22/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 21 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Letras del Tesoro a tres, sis, nou i dotze mesos a fer durant l'any 2020 i el mes de gener de 2021, i se'n convoquen les subhastes corresponents.
 • 17/01/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/17/2020, de 16 de gener,, per la qual es publiquen els resultats de l'emissió i es completen les característiques de les Obligaciones del Estado a deu anys que s'emeten el mes de gener de 2020 mitjançant el procediment de sindicació.
 • 17/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 17 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 16/01/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Ordre ETD/7/2020, de 14 de gener,, per la qual es disposa l’emissió de Obligaciones del Estado a deu anys mitjançant el procediment de sindicació.
 • 03/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 3 de gener de 2020,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de gener de 2020 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 30/12/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 27 de desembre de 2019,, de la Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora que s'aplica a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l'any 2020.
 • 16/12/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 16 de desembre de 2019,, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès efectiu anual per al primer trimestre natural de l’any 2020, a efectes de qualificar tributàriament a determinats actius financers.
 • 29/11/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 29 de novembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de desembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.
 • 15/11/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolució de 15 de novembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es disposen determinades emissions de Bonos y Obligaciones del Estado al mes de novembre de 2019 i es convoquen les corresponents subhastes.